Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700647
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Informácie o brigádach

Informácie o brigádach


Brigády sa realizujú pri zbieraní odpadkov po rybároch aj po rekreantoch okolo našich lovných revírov. Ďalej pri kŕmení rýb, strážení chovných rybníkov, úprave rybárskeho domu, pri kontrolách s rybárskou strážou, výlovoch a iných potrebných činnostiach.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť k odpracovaniu brigádnických hodín vždy v piatok od 16:00h do 16:30h na rybárskom dome u p. Kráľa alebo na tel. č.: 0904 827 758.

Brigády je možné nahradiť prinesením 200 kg krmiva (pšenica, kukurica, hrach, repka), ktoré nahrádza neodpracovanie 10 brigádnických hodín, nakoľko máme chov rýb, pre ktoré musíme krmivo kupovať.

Brigády sa budú konať každú sobotu podľa potreby a počtu prihlásených brigádnikov.

Posledná zmena: 22. februára 2018