Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700644
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Zákon o pytliactve

Zákon o pytliactve


Trestný čin pytliactva podľa § 310 je definovaný zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

stiahnuť (597 kB) | 557×


§ 310
Pytliactvo
  1. Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  2. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
    1. a spôsobí ním väčšiu škodu,
    2. a spôsobí ním rozšírenie takej choroby, alebo
    3. závažnejším spôsobom konania.
  3. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
nahorPosledná zmena: 29. apríla 2019