Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2019 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 529300
Streda, 23. októbra 2019 » V dňoch 25. a 26.10.2019 sa uskutoční výlov rýb na VN Krtovce. Aktualizované: 21. októbra 2019

Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadokstiahnuť (370 kB) | 2466×


Zoznam rybárskych revírov SRZ MO Topoľčany


 Názov revíruČíslo revíruPopisCharakter 
Bojnianka2-0160-4-1Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene. Výmera: cca 22 km.Pstruhový
Nitra č. 42-1430-1-1Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Práznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene a potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Výmera: cca 21 km.Kaprový
Radošinka č. 22-2190-1-1Čiastkové povodie Radošinky od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Výmera: cca 15 km.Kaprový
VN Malé Bedzany2-4980-1-1Vodná plocha nádrže (8,6 ha) pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od ústia po pramene.Kaprový
VN Tesáre2-5360-1-1Vodná plocha nádrže (20 ha) pri obci Tesáre.Kaprový
VN Nemečky2-5080-1-1Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Nemečky.Kaprový
VN Duchonka2-4710-1-1Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.mája v rokoch 2015-2017. Kaprový
OR Zátišie2-2000-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (1,5 ha) rieky Nitra pri Topoľčanoch (Pod Hradom).Kaprový
OR Chrabrany2-1530-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Chrabrany.Kaprový
OR Dvorany nad Nitrou2-1560-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou.Kaprový
OR Oponice2-1850-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (1,6 ha) rieky Nitra pri obci Oponice.Kaprový
VN Urmince 12-5430-1-2Chovná vodná plocha nádrže (0,5 ha) pri obci Urmince.Chovný
VN Krtovce2-4940-1-2Chovná vodná plocha nádrže (14 ha) pri obci Krtovce.Chovný
VN Horné Štitáre2-4780-1-2Chovná vodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Horné Štitáre.Chovný
VN Klátova Nová Ves2-4880-1-2Chovná vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Klátova Nová Ves.Chovný


V kaprových vodách sa zakazuje

Na chovných revíroch platí všeobecný zákaz lovu rýb po celý rok.


Denné doby lovu rýb na vodách kaprových


 MesiacDoba lovu 
január a februárod 7:00 do 17:00 hod.
marec a aprílod 5:00 do 21:00 hod.
máj, jún a októberod 4:00 do 24:00 hod.
júl, august a septemberod 0:00 do 24:00 hod.
november a decemberod 7:00 do 20:00 hod.


Všeobecné zásady správania sa pri vode


Ustanovenia lovu rýb pre deti

Deti od 3 do 6 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca hore uvedená osoba.

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 ks kapra, lieňa, Zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, boleňa, lipňa alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca hore uvedená osoba.

Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.


Množstvo úlovkov, ich evidencia a správanie sa počas a po skončení lovu

  1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
  2. Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej celkovú dĺžku a približnú hmotnosť. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.
  3. VČS - odsúhlasila: Úlovok Kapra rybničného o dĺžke 65 cm a viac, bude vrátený späť do vody.
  4. VČS - odsúhlasila: Rybár si môže v čase lovu po jesenných násadách do 31.12. a v novom roku do 14.3. privlastniť max. 6 ks kapra (t.j. v starom roku aj v novom roku).
Pozn.: Body 3) a 4) majú odporúčací charakter.

Parkovanie motorových vozidiel

Na ostatných revíroch je parkovanie povolené v súlade s dopravným označením a zákonom o ochrane prírody.


UpozornenieMiestny rybársky poriadok vydáva SRZ MO Topoľčany na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ MO Topoľčany v súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. (zo dňa 15. februára 2002) o rybárstve a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z. (zo dňa 17. marca 2006). Členovia SRZ MO sú povinní riadiť sa a dodržiavať uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých ustanoveniach.

nahorPosledná zmena: 3. januára 2018