Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700660
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadokstiahnuť (286 kB) | 3152×


Zoznam rybárskych revírov SRZ MO Topoľčany


 Názov revíruČíslo revíruPopisCharakter 
Bojnianka2-0160-4-1Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene. Výmera: cca 22 km.Pstruhový
Nitra č. 42-1430-1-1Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Práznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene a potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Výmera: cca 21 km.Kaprový
Radošinka č. 22-2190-1-1Čiastkové povodie Radošinky od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Výmera: cca 15 km.Kaprový
VN Malé Bedzany2-4980-1-1Vodná plocha nádrže (8,6 ha) pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od ústia po pramene.Kaprový
VN Tesáre2-5360-1-1Vodná plocha nádrže (20 ha) pri obci Tesáre.Kaprový
VN Nemečky2-5080-1-1Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Nemečky.Kaprový
VN Duchonka2-4710-1-4Vodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov.
Lov rýb je v režime bez privlastnenia si úlovku od 01.01.2020.
Kaprový - chyť a pusť
OR Zátišie2-2000-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (1,5 ha) rieky Nitra pri Topoľčanoch (Pod Hradom).Kaprový
OR Chrabrany2-1530-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Chrabrany.Kaprový
OR Dvorany nad Nitrou2-1560-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou.Kaprový
OR Oponice2-1850-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (1,6 ha) rieky Nitra pri obci Oponice.Kaprový
VN Klátova Nová Ves2-4880-1-4Vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Klátová Nová Ves.
Lov povolený na základe dohody členom SRZ MO Topoľčany a členom SRZ MsO Partizánske.
Kaprový - chyť a pusť


V kaprových vodách sa zakazuje

Na chovných revíroch platí všeobecný zákaz lovu rýb po celý rok.


Všeobecné zásady správania sa pri vode


Množstvo úlovkov a ich evidencia

 1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
 2. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých revíroch, najviac:
  a)  jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg.
  b)  taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg.
  c)  privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb denný lov rýb končí.
  d)  loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu.
 3. Najväčšia lovná miera Kapra rybničného je 65 cm, najväčšia lovná miera Zubáča veľkoústeho je 70 cm.
 4. VČS SRZ MO Topoľčany - odsúhlasila: Rybár si môže v čase lovu po jesenných násadách do 31.12. a v novom roku do 14.3. privlastniť max. 6 ks kapra (t. j. v starom roku aj v novom roku). Tento bod má odporúčací charakter
 5. Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

Parkovanie motorových vozidiel

Na ostatných revíroch je parkovanie povolené v súlade s dopravným označením a zákonom o ochrane prírody.


Upozornenie

Zhoršenie kvality vôd alebo úhyn rýb hláste na inšpektoráte ochrany vôd SIŽP Nitra (telefónny kontakt je uvedený aj v povolení na rybolov):

Miestny rybársky poriadok vydáva SRZ MO Topoľčany na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ MO Topoľčany v súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Členovia SRZ MO sú povinní riadiť sa a dodržiavať uvedený zákon a vyhlášku vo všetkých ustanoveniach.

nahorPosledná zmena: 2. decembra 2019