Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700644
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Vyhláška o rybárstve

Vyhláška o rybárstve


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

stiahnuť (4.6 MB) | 2040×


Komentár k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR.

stiahnuť (153 kB) | 747×


Grafické znázornenie privlastňovania si rýb (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktoré spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (249 kB) | 700×


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktoré spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (200 kB) | 526×


Výber najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou (Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018).

stiahnuť (160 kB) | 855×


Žiadosť o komentár k ustanoveniam vyhlášky o rybárstve zo dňa 18. januára 2019, ktorou sa Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (558 kB) | 274×

nahorPosledná zmena: 29. júna 2019