Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2019 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 534356
Sobota, 16. novembra 2019 » Od 15.11.2019 je povolený lov rýb na všetkých revíroch MOSRZ-TO okrem revíru VN Duchonka. Aktualizované: 14. novembra 2019

Zákon o rybárstve

Zákon o rybárstve


Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

stiahnuť (380 kB) | 1272×


Výber najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou (Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018).

stiahnuť (160 kB) | 429×


Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve zo dňa 18. januára 2019, ktorou sa Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (401 kB) | 50×


Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky zo dňa 18. januára 2019, ktorou sa Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (203 kB) | 45×


Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu doručené na Sekretariát Rady SRZ z Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 6. júna 2019.

stiahnuť (2,4 MB) | 67×

nahor Posledná zmena: 29. júna 2019