Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2020 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 581346
Piatok, 5. júna 2020 » Od 01.06. sa otvára letná sezóna lovu rýb na našich revíroch vrátane VN Duchonka a VN Klátová N.V. Aktualizované: 4. júna 2020

Zákon o rybárstve

Zákon o rybárstve


Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

stiahnuť (380 kB) | 1387×


Výber najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou (Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018).

stiahnuť (160 kB) | 554×


Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve zo dňa 18. januára 2019, ktorou sa Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (401 kB) | 113×


Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky zo dňa 18. januára 2019, ktorou sa Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR.

stiahnuť (203 kB) | 111×


Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu doručené na Sekretariát Rady SRZ z Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 6. júna 2019.

stiahnuť (2,4 MB) | 132×

nahor Posledná zmena: 29. júna 2019