Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700667
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Informácie o výbore

Informácie o výbore


» Uznesenie z výročnej členskej schôdze:

rok 2010| rok 2009| rok 2008

» Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina

» Hymna rybárov z Topoľčian


Dňa 21. marca 2010 boli na výročnej členskej schôdzi MO SRZ Topoľčany schválení nasledujúci členovia výboru a kontrolnej komisie.

Členovia výboru


 MenoFunkciaTelefónny kontakt 
Ing. Ľubomír STANKO*predseda0907 185 168
Emanuel MIKULÁŠ**podpredseda0910 962 669
Ján PAUL*tajomník0905 713 992
Peter OMELKAhospodár0904 340 371
Štefan OKELpomocný hospodár0918 602 200
Peter KUBALÁKšportová činnosť0907 795 037
Július ĎURINAúčtovník0918 252 612
Peter KRÁĽbrigádnická činnosť0904 827 758
Ján ŠTEFANKApokladník0905 641 003
* delegát
** náhradník delegáta

Kontrolná komisia


 MenoFunkciaTelefónny kontakt 
Peter MARTONKApredseda0907 233 006
Ján KUBALÁKčlen 
Jozef CIFRAčlen 

Disciplinárna komisia


 MenoFunkciaTelefónny kontakt 
JUDr. Ľubomír VARGApredseda 

Rybárska stráž


 MenoFunkciaTelefónny kontakt 
Jozef CÁPALKAvedúci0904 578 527

nahor Posledná zmena: 3. januára 2018