Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 712119
Utorok, 21. septembra 2021   Aktualizované: 29. augusta 2021

Hymna rybárov z Topoľčian

Hymna rybárov z Topoľčian


  »  stiahnuť (39 kB) | 843×


Názov piesne:Rybári z Topoľčian
Autor piesne:Walter Rendek
Žáner:Polka
Text piesne: 
  Z To-poľ-čian ry-bá-ri ve-se-lá par-ti-ja,
se-dem-de-siat ro-kov, spol-ku tra-dí-ci-ja.
/ Rýb vte-dy bo-lo viac, v po-to-ku Cho-ci-na,
vznik spol-ku ry-bá-rov, kro-ni-ka spo-mí-na. /

Ry-bač-ka ča-ro má, len ry-bár ho po-zná,
na ťaž-ko, na pla-vák, v tom sa ry-bár vy-zná.
/ V po-ho-de ča-ká-me na zá-ber kap-rí-ka,
keď ry-ba za-be-re, srd-ce sa roz-bú-cha. /

Medzihra

Ne-meč-ky, Te-sá-re aj Be-dzan-ska Ma-ra,
ra-di tam cho-dí-me, od sko-ré-ho rá-na.
/ Du-chon-ka, Dvo-ra-ny, Flo-ri-da, Zá-ti-šie,
či pr-ší, ne-pr-ší, tam nám je naj-lep-šie. /

Ry-bač-ku jak lás-ku v srd-ci my no-sí-me,
vá-be-niu „ na ry-by „ o-do-lať ne-vie-me.
/ Keď nič ne-chy-tí-me, ne-má-me smu-tnú tvár
s ús-me-vom pri vo-de, poz-drav je PET ROV ZDAR. /

Záver – medzihra a hra melódie a spev od :

/ Keď nič ne-chy-tí-me, ne-má-me smu-tnú tvár,
s ús-me-vom pri vo-de, poz-drav je PE TROV ZDAR ! /

Posledná zmena: 3. januára 2018