Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 712112
Utorok, 21. septembra 2021   Aktualizované: 29. augusta 2021

Uznesenie z výročnej členskej schôdze

Uznesenie z výročnej členskej schôdze
Výročná členská schôdza 2010 SRZ MO v Topoľčanoch


A/ Schvaľuje:


B/ Ukladá

 1. Výboru SRZ MO
  • Zabezpečiť ochranu revírov SRZ MO s osobitným zreteľom na chovné rybníky pred pytliakmi.
  • Zvoliť novú disciplinárnu komisiu.
  • Pripomienky z VČS prerokovať na schôdzi výboru a podnetné návrhy zapracovať do úloh SRZ MO.
  • Zabezpečiť oboznámenie členov SRZ MO s priebehom a výsledkami SNEMU SRZ a prípadnými novo prijatými zákonmi, vyhláškou alebo ich úpravami v oblasti rybárstva.
 2. Členom SRZ MO
  • Dbať na dodržiavanie rybárskych predpisov a zákona o rybárstve.
  • Aktívne sa podieľať na ochrane a strážení chovných revírov.
  • Odpracovať 10 brigádnických hodín na akciách stanovených v pláne činnosti v roku 2010, suma za neodpracovanú brigádnickú hodinu zostava nezmenená. Za neodpracované brigádnické hodiny môže rybár doniesť 2q krmiva pre ryby.
  • V čase lovu po jesenných násadách pri dennej vychádzke si možno privlastniť 1 ks kapor a celkom 5 ks kaprov do konca roku. To isté platí v novom roku do 14.3.
Výbor SRZ MO Topoľčany
späť nahor Posledná zmena: 3. januára 2018