Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2019 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 505517
Štvrtok, 20. júna 2019   Aktualizované: 30. mája 2019

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
25.05.2019

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2019) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
11.05.2019

Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívouOznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku schválené Radou SRZ sú k dispozícii v menu Poriadky / spoločný.

  webmaster
01.05.2019

Preteky v LRU - Memoriál Štefana Kurucza st. 12. ročník podľa pravidiel CIPS - plávaná, ktoré sa mali uskutočniť dňa 4. mája 2019 (sobota) sa rušia, nakoľko potvrdilo účasť len 7 pretekárov.

  webmaster
16.04.2019

Dňa 28.04.2019 o 08:30 hod. bude v Dome kultúry Topoľčany Členská schôdza SRZ MO Topoľčany. Prezentácia začína o 07:30 hod. Pozvánku dostal každý dospelý člen pri zakúpení členskej známky.

  predseda
26.03.2019

Dňa 30. a 31. marca 2019 (v sobotu aj nedeľu) bude možné na RD si zakúpiť členskú známku a povolenie na rybolov na rok 2019 v čase od 08:00 do 12:00 hod. Oznam výboru SRZ MO Topoľčany.

  webmaster
01.03.2019

Od 1.1.2019 sa rybári pri výkone rybárskeho práva riadia novými predpismi - Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z.Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018. Práve z tohto dôvodu je vydaný pracovný materiál s výberom najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou.

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame dôsledné naštudovanie kompletného znenia Zákona č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

  webmaster
16.02.2019

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb (+ vysvetlivky) (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktoré spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR je k dispozícii v menu Zákony / vyhláška o rybárstve.

  webmaster
13.02.2019
  webmaster
28.01.2019

Komentár k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR je k dispozícii v menu Zákony / vyhláška o rybárstve.

Aktualizované sú aj tieto časti:
  webmaster
21.12.2018

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
01.12.2018

Spoločný rybársky poriadok pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, Lipňového zväzového povolenia a Zvláštneho povolenia na lov rýb platný od 1. januára 2019 je k dispozícii na stiahnutie v časti Poriadky / spoločný.

  webmaster
30.11.2018

Dňa 26.11.2018 bola na revír VN Duchonka dodaná lovná násada lieňa a preto je na tomto revíry zákaz lovu násady lieňa od 26.11.2018 do 09.12.2018. Informácia o zákaze lovu je samozrejme uvedená aj na dodatkových tabuliach na tomto revíry. Avšak z poslednej skúsenosti rybárskej stráže ani jeden opýtaný rybár na VN Duchonka o zákaze lovu lieňa nevedel. Chceli by sme preto zdôrazniť, že vždy po príchode k revíru je potrebné sa oboznámiť s obsahom informačných tabúľ, aby sa nestavalo, že nevedomosťou porušujete zákaz lovu rýb na danom revíry.

  predseda
28.11.2018

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2019 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
28.11.2018

Nakoľko došlo k nedorozumeniu a to, že na dodatkových tabuliach je na VN Nemečky a VN Tesáre zákaz lovu kapra do 01.12.2018 a na našej stránke je lov povolený od 01.12.2018, - výbor hlasovaním rozhodol, že povoľuje lov kapra na menovaných VN od 01.12.2018, čiže zákaz lovu bude do 30.11.2018!

V dňoch 23. až 25.11.2018 bol XII. SNEM SRZ, na ktorom boli odsúhlasené NOVÉ STANOVY SRZ, nové smery činnosti SRZ a boli zvolení noví členovia RADY SRZ ako aj nový prezident SRZ p. Emanuel Seeman a nový tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor.

  predseda
02.11.2018

Výbor SRZ MO Topoľčany ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali pri ochrane našich lovných a chovných revírov, za finančnú aj materiálnu pomoc pri vyhodnotení rybárskych pretekov a rovnako tak za úspešné rybárske preteky v roku 2018. Bližšie informácie sú uvedené v liste - POĎAKOVANIE.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »