Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2017 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 365997
Nedeľa, 19. novembra 2017 » Od 19.11.2017 (nedeľa) je povolený lov rýb na všetkých revíroch SRZ MO Topoľčany. Aktualizované: 15. novembra 2017

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
15.11.2017

Od 19.11.2017 (nedeľa) je povolený lov rýb na všetkých revíroch SRZ MO Topoľčany - vrátane VN Duchonka.

  webmaster
28.10.2017Aktuálne informácie o problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve:
  webmaster
21.10.2017

Dnešným dňom, t. j. 21. októbra 2017 sa ruší zákaz lovu šťuky a zubáča na našich revíroch.

  webmaster
09.10.2017

Aktuálne informácie o problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve:

  webmaster
02.10.2017

V dňoch 20. a 21. októbra bude uskutočnený výlov rýb na VN Krtovce so začiatkom o 07:00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na RD ul. J. Bottu č. 1 do 18.10.2017. Od 20.10. bude obmedzený lov rýb na našich revíroch v zmysle vyhlášky k zákonu o rybárstve.

  webmaster
26.05.2017

Výsledky z pretekov v LRU - RivalFish Boilie Carp 2017 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz: Boilie Carp 2017.

  webmaster
21.05.2017

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2017) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
21.05.2017

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o hladký a úspešný priebeh pretekov organizovaných SRZ MO Topoľčany (bolo ich 7) v čase od 30. 04. do 14. 05. 2017. Predseda SRZ MO TO.

  predseda
08.04.2017Dňa 23.04.2017 o 9:00 hod. sa uskutoční Výročná členská schôdza v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 hod. do 8:50 hod.
Program VČS:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Správa o činnosti SRZ MO za rok 2016

4. Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2016

5. Správa kontrolnej komisie za rok 2016

6. Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2017

7. Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2017

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10.Záver

Pozn.: Pozvánku s programom dostal každý náš člen pri zaplatení členskej známky. Pri prezentácii členovia MO SRZ predložia členský preukaz.
  webmaster
08.02.2017
  webmaster
24.12.2016

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
17.12.2016

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2017 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
28.10.2016

Od 01.11.2016 do 30.11.2016 bude zákaz lovu rýb (podľa Vyhlášky o rybárstve č. 185 - §17 odsek 11) z dôvodu zakúpených lovných násad kaprov a šťúk na všetkých lovných revíroch našej organizácie vrátane VN Duchonka. Lov vysadzovaných druhov rýb je povolený od 01.12.2016. Výbor SRZ MO Topoľčany.

  webmaster
28.05.2016

V menu Informácie / Výbor / Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina sú k dispozícii Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 29.4.2016Zápisnica z Rady 30.4.2016.

  webmaster
02.05.2016

Dňa 14.5.2016 sa uskutočnia preteky detí SRZ MO Topoľčany v love rýb udicou na VN Malé Bedzany, prezentácia detí bude od 06:30 hod. Samotný pretek bude od 08:00 do 11:30 hod. Štartovné je bezplatné. Tešíme sa na veľkú účasť.

  predseda
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »