Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2020 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 615214
Utorok, 20. októbra 2020 » Dňa 24.10.2020 (sobota) bude výlov na VN Horné Štitáre. Aktualizované: 20. októbra 2020

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
20.10.2020Násady rýb - všeobecný zákaz lovu rýb 2020
1. VN Tesáre a VN Nemečky

Druh vysadených rýb: Kapor K3+.

Zákaz lovu rýb od 23.10.2020 do 11.11.2020.

Lov rýb je povolený od 12.11.2020!

2. OR Zátišie, Chrabrany, Dvorany n/N a Oponice

Druh vysadených rýb: Kapor K3+, Amur 2+.

Zákaz lovu rýb od 24.10.2020 do 13.11.2020.

Lov rýb povolený od 14.11.2020!

Výbor SRZ MO Topoľčany
  predseda
11.10.2020

Dňa 24.10.2020 (sobota) bude výlov na VN Horné Štitáre. Žiadame záujemcov o prácu na tomto výlove, aby sa záväzne prihlásili na rybárskom dome do dňa 16.10.2020 z dôvodu zabezpečenia výlovu dostatočným počtom brigádnikov nakoľko na tejto VN nie je miesto pre parkovanie väčšieho počtu motorových vozidiel. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany.

  predseda
01.10.2020

Dňa 18.09.2020 bolo doručené Oznámenie o znížení hladiny na VN Nemečky od SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry z dôvodu opravy na bezpečnostnom prepade VN Nemečky v termíne od 12.10.2020. Z tohto dôvodu bude hladina vody znížená na úroveň 279,30 m.n.m. Znižovanie hladiny sa začne dňom 1.10.2020 v súlade s manipulačným poriadkom.
Výbor SRZ MO Topoľčany

  webmaster
07.09.2020

Výbor SRZ MO Topoľčany pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu v zmysle platných STANOV SRZ, ktorá bude v Dome kultúry Topoľčany dňa 27.09.2020 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia od 08:00 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií ( mandátová, návrhová )

4. Kontrola plnenia Uznesenia za rok 2019

5. Správa o činnosti SRZ MO Topoľčany za rok 2019

6. Správa o hospodárení za rok 2019

7. Plán hlavných úloh na rok 2020

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

9. Správa kontrolnej komisie za rok 2019

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver


Upozornenie!!!

Vstup do priestorov konania členskej schôdze je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo šatkou!

  webmaster
27.05.2020

Od 01.06. sa otvára letná sezóna lovu rýb na našich revíroch vrátane VN Duchonka a VN Klátová Nová Ves, ktoré sú v režime CHAP. Hosťovacie povolenia na VN Duchonka bude možné zakúpiť v týchto cenách a to 20 € na deň a 80 € na týždeň.

  predseda
26.04.2020

Termín na splnenie si členských povinností bude dňa 29.04.2020 (streda) - za splnenia podmienok ako v posledných troch termínoch. Ďakujeme za pochopenie.

Predsedníctvo výboru SRZ MO TO.
  predseda
15.04.2020

Zaplatenie členských známok a povolení na rybolov bude možné cez okno na RD pri splnení platných opatrení (rúško, 2m odstupy...) na základe časeniek, ktoré sa budú vydávať 15 min. pred samotným vydávaním v týchto termínoch: 20.04., 22.04. a 24.04. (t.j. pondelok, stredu a v piatok) vždy v čase od 15:00 do 18:00 hod.
Každý deň vydávania bude vydaných max. 50 časeniek (č. 1-50). Na vybavenie jednej časenky (úhrada 1. členskej známky a vydanie 1. povolenia) bude cca 4 min.
Prosíme o disciplínu a ďakujem za pochopenie!

Predseda SRZ MO Topoľčany

  predseda
04.04.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu a zákaz organizovania akýchkoľvek podujatí oznamujeme všetkým našim členom, že členská schôdza, ktorá mala byť dňa 19.04.2020 sa odkladá, taktiež sa nebudú konať v máji žiadne rybárske preteky. O termíne konania ČS Vás budeme včas informovať.

Žiadatelia o členstvo v našej organizácii budú o postupe prijatia informovaní písomne (školenie malo byť 25.04.2020 - tiež sme ho museli zrušiť).

Zároveň chceme požiadať všetkých rybárov, ktorí sa vyberú loviť, aby dodržiavali medzi sebou odstup vzhľadom na súčasnú situáciu a platnú rybársku legislatívu a to je 5 metrov.

Ďakujem za pochopenie.
PETROV ZDAR!
  predseda
14.03.2020

Výbor SRZ MO Topoľčany vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodol o odložení zaplatenia si členskej známky a zakúpenia si povolenia na rybolov až do termínu, kedy sa situácia zlepší. Čiže v najbližších termínoch 21.03. a v ďalších nebude možné zaplatiť si svoje povinnosti až do oznámenia nových termínov na našej webovej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

  predseda
15.02.2020Aktualizované rybárske poriadky platné od 1. januára 2020:
  webmaster
31.01.2020

  webmaster
31.01.2020

Záujemcovia o školenie rybárskych hospodárov pošlú písomnú žiadosť na adresu SRZ MO Topoľčany, ul. J. Bottu č. 1, P.O.BOX 95, 955 01 Topoľčany do 12.02.2020. Písomné žiadosti treba poslať aj v prípade záujmu o činnosť rybárskej stráže. Výbor SRZ MO TO.

  webmaster
02.01.2020Zmeny v revírovaní:
  • VN Duchonka nie je vo zväzovom kaprovom povolení a má zmenený režim a účel lovu na chyť a pusť (CHAP)!
  • VN Klátová Nová Ves je tiež s účelom CHAP, na tomto revíry možu loviť na základe dohody členovia SRZ MO TO a členovia SRZ MsO PE s platným kaprovým povolením!
  • Posledná novinka je, že revír VN Malé Bedzany je vo zväzovom kaprovom povolení.
  webmaster
02.01.2020

Od 01.01.2020 platí na našich lovných kaprových revíroch najväčšia lovná miera kapra rybničného 65 cmzubáča veľkoústeho 70 cm t.j. loviaci si môže privlastniť max. 65 cm kapra (66 a viac musí pustiť) a 70 cm zubáča (71 a viac musí pustiť). Na všetkých našich kaprových revíroch musí mať loviaci povinne rybársku podložku.

  webmaster
24.12.2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »