Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 728935
Nedeľa, 28. novembra 2021 » Na VN Nemečky je od 18.11.2021 všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb. Aktualizované: 17. novembra 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
17.11.2021

Na VN Nemečky je od 18.11.2021 všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb podľa § 2, ods. 2, písm. z) a § 22, ods. 1 zákona č. 216/2018 Zz o rybárstve v znení neskorších predpisov až do napustenia VN na zimný stav v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p.

  predseda
19.10.2021

1) Dňa 23.10.2021 budú jesennými násadami (kapor, šťuka) zarybnené OR Zátišie, Chrabrany a Dvorany nad Nitrou.
Z tohto dôvodu bude na uvedených OR všeobecný zákaz lovu v čase od 23.10.2021 do 12.11.2021.

2) Ostatné kaprové revíry budú zarybnené dňa 29.10.2021. Z tohto dôvodu bude na revíroch OR Oponice, VN Malé Bedzany, VN Tesáre a VN Nemečky všeobecný zákaz lovu v čase od 29.10.2021 do 12.11.2021.

Lov rýb je na všetkých kaprových revíroch povolený dňom 13.11.2021.

Všetky tieto informácie a termíny sú v súlade s platnou rybárskou legislatívou. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany
  predseda
14.10.2021
  • Dňa 23.10.2021 (sobota) bude výlov VN Horné Štitáre.
    Žiadame záujemcov o prácu na tomto výlove, aby sa záväzne prihlásili na rybárskom dome do dňa 22.10.2021 z dôvodu zabezpečenia výlovu dostatočným počtom brigádnikov nakoľko na tejto VN nie je miesto pre parkovanie väčšieho počtu motorových vozidiel.

  • V dňoch 29.10. a 30.10.2021 (piatok, sobota) bude výlov na VN Krtovce.
    Žiadame záujemcov o prácu na tomto výlove, aby sa záväzne prihlásili na rybárskom dome do dňa 22.10.2021.
  predseda
29.08.2021

Výbor SRZ MO v Topoľčanoch Vás týmto pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Topoľčanoch dňa 19.09.2021 o 08:30 hod. Prezentácia sa uskutoční v čase od 08:00 hod. do 8:30 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4. Kontrola plnenia Uznesenia za rok 2020

5. Správa o činnosti SRZ MO za rok 2020

6. Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2020

7. Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2021

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2020

9. Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2021

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

  webmaster
31.07.2021

Do galérie boli pridané fotografie z pretekov v LRU 2021. Ďakujem pánovi Kubešovi, ktorý prispel svojimi fotografiami do galérie.

  webmaster
09.07.2021

Do galérie úlovkov pribudli nové úlovky z VN Tesáre.

  webmaster
27.06.2021

Záujemcovia o vstup do rybárskej stráže si môžu stiahnuť dokument v menu: Informácie / Prihlášky a žiadosti. Vypíšu dokument a pošlú ho poštou na adresu MO SRZ Topoľčany, ul. Jána Bottu 1 , P.O.Box 95, 95501 Topoľčany. Na samostatnom lístku uveďte telefónne číslo a e-mailovú adresu na žiadateľa. K žiadosti priložte dokument o ochrane osobných údajov (Informácie / Prihlášky a žiadosti) pre potreby SRZ Rada Žilina. Záujemca musí spĺňať body uvedené v prihláške na RS. Náklady spojene s vykonaním skúšky za člena RS preplatí MO SRZ TO po úspešnom absolvovaní. V prípade nejasnosti sa obráťte na p. Bartoníka (0905 297 224).

  webmaster
13.06.2021

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2021) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
10.05.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam o konaní rybárskych pretekov pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
29.04.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
21.03.2021

Dňa 18.04.2021 sa mala konať Členská schôdza našej MO. Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie sa tento termín konania ČS ruší. Nový termín bude včas oznámený (pravdepodobne september 2021 - podľa situácie). Presný dátum oznámime na našej web stránke, vývesnej skrinke na RD a v predajniach rybárskych potrieb.

  predseda
24.01.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
18.01.2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva rušíme predaj povolení na rok 2021 (25.26. a 27.01. 2021 a nasl. do 07.02.2021) a preberanie povolení za rok 2020 na rybárskom dome do 07.02.2021. Odovzdanie povolení je možné poštou, alebo iným spôsobom do 31.01.2021. Tento termín ešte môže predĺžiť Ministerstvo životného prostredia SR. Ďakujem za pochopenie.

Predseda SRZ MO Topoľčany
  predseda
14.01.2021

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo opatrenie k pandemickej situácii na území SR k odovzdávaniu záznamov k osobitným povoleniam a odovzdávaniu záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov - odkaz na dokument.

  webmaster
07.01.2021

Na pošte má MO SRZ Topoľčany vytvorený poštový priečinok P.O.BOX, kde je možné posielať povolenie na rybolov za rok 2020. Adresa priečinku je ul. Jána Bottu č. 1, P.O.BOX 95, 95501 Topoľčany.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »