Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2019 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 498788
Nedeľa, 26. mája 2019   Aktualizované: 25. mája 2019

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
04.12.2012

Dňa 25.1.2013 sa uskutoční piaty rybársky ples v Dome kultúry Topoľčany. Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na odkaz: plagát

  webmaster
29.10.2012

Dňa 05.11.2012 v pondelok sa uskutoční zarybnenie revírov kaprom (asi aj 06.11.2012) - t.j. od 05.11.2012 bude zákaz lovu kapra s tým, že lov kapra bude povolený dňom 05.12.2012.

Lov dravých rýb nie je obmedzený!
  webmaster
16.10.2012

V sobotu dňa 20.10.2012 sa uskutoční brigáda. Záväzne sa záujemcovia môžu prihlásiť na telefónnom čísle p. Petra Krála a v piatok od 16.00 do 16:30 hod. na rybárskom dome, kde dostanú podrobnejšie informácie.

  webmaster
08.08.2012

Dňom 1.8.2012 nadobúda účinnosť novo upravená Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže č. 1518/331/12-OO. Najdôležitejšou zmenou bol dotknutý článok XII. ods. 19, ktorý upravuje oprávnenie rybárskej stráže odobrať loviacemu povolenie na rybolov a rybársky lístok.

  webmaster
07.08.2012

Na preteky v LRÚ - Memoriál Štefana Kurucza st., ktoré sa uskutočnia dňa 25.08.2012 je možné sa prihlásiť do 23.08.2012 u p. Martonku (0907 233 006).

  webmaster
23.07.2012
  • Preteky LRÚ podľa pravidiel CIPS Memoriál Štefana Kurucza st. sa uskutočnia dňa 25.08.2012 t.j. v sobotu na rieke Nitra v úseku za obcou Oponice doprava (pred OR Oponice tzv. Florida). Štartovné je 5 €. Poradie prihlásených je zároveň poradím losovania postov.
  • Deti do 15. rokov sa môžu prihlásiť do detského krúžku Športové rybárstvo, ktorý bude od septembra 2012 v Centre voľného času, u pána Kubaláka č.t. 0907 795 037, ten dá záujemcom žiadosti a tieto musia podpísať rodičia. Krúžok je bezplatný.
  webmaster
27.06.2012
  webmaster
22.06.2012

Do galérie úlovkov boli pridané nové fotky úlovkov na našich revíroch.

  webmaster
09.06.2012

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2012) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
20.04.2012

Na revíry Chotina (2-0251-4-1) 100m nad a 100m pod ohradené rybníky na Kulháni (majiteľ Ing. Mikuš) bude obmedzený lov pstruhov. Majitelia pstruhových povolení by preto mali obchádzať uvedenú lokalitu.

  webmaster
26.03.2012

Fotografie z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 18.3.2012 v Dome kultúry v Topoľčanoch sa nachádzajú v menu Galéria / výročných schôdzí.

  webmaster
17.03.2012

Evidencia ulovených rýb za rok 2011 na vodách našej organizácie je k dispozícii v menu Evidencie/úlovkov.

  webmaster
13.03.2012Novinky na stránke:
  webmaster
07.03.2012

Do galérie násad a výlovov pribudli fotky z výlovu na VN Krtovce v roku 2011.

  webmaster
06.03.2012

V galérii úlovkov môžete hlasovať resp. hodnotiť jednotlivé úlovky bodmi (hviezdičkami) od 1 po 10. Najvyššie hodnotenie je teda 10 hviezdičiek. Hlasovať je možné pri každom úlovku len raz.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »