Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700651
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
21.05.2017

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2017) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
21.05.2017

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o hladký a úspešný priebeh pretekov organizovaných SRZ MO Topoľčany (bolo ich 7) v čase od 30. 04. do 14. 05. 2017. Predseda SRZ MO TO.

  predseda
08.02.2017
  webmaster
24.12.2016

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
17.12.2016

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2017 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
28.10.2016

Od 01.11.2016 do 30.11.2016 bude zákaz lovu rýb (podľa Vyhlášky o rybárstve č. 185 - §17 odsek 11) z dôvodu zakúpených lovných násad kaprov a šťúk na všetkých lovných revíroch našej organizácie vrátane VN Duchonka. Lov vysadzovaných druhov rýb je povolený od 01.12.2016. Výbor SRZ MO Topoľčany.

  webmaster
28.05.2016

V menu Informácie / Výbor / Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina sú k dispozícii Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 29.4.2016Zápisnica z Rady 30.4.2016.

  webmaster
02.05.2016

Dňa 14.5.2016 sa uskutočnia preteky detí SRZ MO Topoľčany v love rýb udicou na VN Malé Bedzany, prezentácia detí bude od 06:30 hod. Samotný pretek bude od 08:00 do 11:30 hod. Štartovné je bezplatné. Tešíme sa na veľkú účasť.

  predseda
13.04.2016
  • Veľké poďakovanie všetkým rybárom, ktorí sa narobili v náročných podmienkach na výlove dňa 09.04.2016 na VN Horné Štitáre!
  • Pozvánku s programom na VČS dostal každý rybár pri zaplatení členskej známky. VČS bude dňa 17.04.2016 so začiatkom o 09:00 hod v Dome kultúry v Topoľčanoch.
  predseda
27.03.2016V sekcii Informácie / výbor boli:
  • aktualizované tlačiva prihlášky za člena SRZ - MO Topoľčany.
  • pridané tlačivo - Súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doplnená žiadosť o prerušenie členstva v SRZ,
  • doplnená žiadosť o prestup člena SRZ.
  webmaster
26.03.2016

Dňa 17.04.2016 o 9:00 hod. sa uskutoční Výročná členská schôdza v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 hod. do 8:50 hod.

Program VČS:

1. Otvorenie

2. Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)

3. Správa o činnosti SRZ MO za rok 2015

4. Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2015

5. Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2016

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2015

7. Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2016

8. Diskusia

9. Voľba delegáta na mimoriadny Snem SRZ (Stanovy)

10.Návrh na uznesenie

11.Záver

Pozn.: Pri prezentácii členovia MO SRZ predložia členský preukaz.
  webmaster
20.02.2016Aktualizované rybárske poriadky platné od 1. januára 2016:
  webmaster
20.02.2016V obežníku č.1/2016 boli uvedené chybné dátumy v nasledujúcich informáciách:
  • Predpredaj štartových čísel pre preteky dospelých rybárov v LRU MO SRZ sa uskutoční v kancelárii RD v dňoch 22. apríla 201629. apríla 2016 od 16:00 do 17:00 hod. a predaj štartových čísel sa uskutoční aj pred samotnými pretekmi v čase od 6:00 do 6:20 hod, ale len v tom prípade, ak nebudú všetky predané v predpredaji.
  • Preteky v LRU podľa pravidiel CIPS plávaná – MEMORIÁL Štefana Kurucza st. 9. ročník sa uskutočnia dňa 24. apríla 2016 (nedeľa) na VN Duchonka na pravom brehu z pohľadu od hrádze pod „hotelom DUCHONKA“. Zraz účastníkov o 6:30 hod. Štartovné je 7 €. Maximálny počet účastníkov je 30.
Za vzniknuté preklepy dátumov sa ospravedlňujem.
  webmaster
16.02.2016
  webmaster
24.12.2015

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v Novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »