Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 678593
Pondelok, 10. mája 2021   Aktualizované: 29. apríla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
28.11.2018

Nakoľko došlo k nedorozumeniu a to, že na dodatkových tabuliach je na VN Nemečky a VN Tesáre zákaz lovu kapra do 01.12.2018 a na našej stránke je lov povolený od 01.12.2018, - výbor hlasovaním rozhodol, že povoľuje lov kapra na menovaných VN od 01.12.2018, čiže zákaz lovu bude do 30.11.2018!

V dňoch 23. až 25.11.2018 bol XII. SNEM SRZ, na ktorom boli odsúhlasené NOVÉ STANOVY SRZ, nové smery činnosti SRZ a boli zvolení noví členovia RADY SRZ ako aj nový prezident SRZ p. Emanuel Seeman a nový tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor.

  predseda
02.11.2018

Výbor SRZ MO Topoľčany ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali pri ochrane našich lovných a chovných revírov, za finančnú aj materiálnu pomoc pri vyhodnotení rybárskych pretekov a rovnako tak za úspešné rybárske preteky v roku 2018. Bližšie informácie sú uvedené v liste - POĎAKOVANIE.

  webmaster
29.10.2018

Zmena dátumu násady lovných kaprov do revírov VN Nemečky a VN Tesáre!
Dňa 2.11.2018 (t.j. piatok) budú dodané násady do VN Nemečky a VN Tesáre. Lov rýb bude povolený od 1.12.2018.

  webmaster
25.10.2018

Dňa 29.10.2018 v pondelok budú vyvezené násady lovných kaprov do všetkých ramien (Zátišie, Chrabrany, Dvorany nad Nitrou, Oponice) a VN Malé Bedzany a Duchonka. Zákaz lovu násad je od 29.10.2018 do 27.11.2018. Na VN Nemečky a VN Tesáre budú násady dodané dňa 05.11.2018. Na všetkých revíroch budú vyvesené dodatkové tabule o nasadených rybách a dobe ich hájenia.

  webmaster
17.10.2018

Na základe laboratórnych vyšetrení ulovených rýb na rieke Nitra, SRZ MO Topoľčany naďalej neodporúča konzumovať ulovené ryby na revíry Nitra č. 4. Bližšie informácie sú v ozname.

  webmaster
22.05.2018

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2018) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
08.05.2018Do galérie boli pridané fotografie:
  webmaster
17.04.2018

Dňa 21.04. o 07:00 hod v sobotu začne výlov na VN Horné Štitáre. Chceme požiadať vodičov, aby svoje autá zaparkovali na hornej ceste smerom k Bodoku. Ďakujeme za pochopenie.

  webmaster
02.04.2018

Výbor SRZ MO v Topoľčanoch Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční dňa 15.04.2018 o 8:30 hod. v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 hod. do 8:30 hod. Povinne priniesť členský preukaz na VČS.

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná)

4. Kontrola plnenia uznesenia

5. Správa o činnosti SRZ MO za rok 2017

6. Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2017

7. Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2018

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2017

9. Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2018

10. Voľba členov výboru SRZ MO a KK SRZ MO pre volebné obdobie rokov 2018-2021, voľba 2 delegátov na Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ,

11. Návrh Stanov SRZ

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

  webmaster
22.02.2018
  webmaster
12.02.2018

Oznam o voľbách do výboru SRZ MO Topoľčany a školení hospodárov.

  webmaster
06.02.2018

Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva je možné podporiť elektronickou formou na webovej stránke zarybarstvo.sk.

  webmaster
05.02.2018
  webmaster
24.01.2018
  webmaster
18.01.2018Aktuálne informácie o problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve:
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »