Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 678584
Pondelok, 10. mája 2021   Aktualizované: 29. apríla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
31.01.2020

Záujemcovia o školenie rybárskych hospodárov pošlú písomnú žiadosť na adresu SRZ MO Topoľčany, ul. J. Bottu č. 1, P.O.BOX 95, 955 01 Topoľčany do 12.02.2020. Písomné žiadosti treba poslať aj v prípade záujmu o činnosť rybárskej stráže. Výbor SRZ MO TO.

  webmaster
02.01.2020Zmeny v revírovaní:
  • VN Duchonka nie je vo zväzovom kaprovom povolení a má zmenený režim a účel lovu na chyť a pusť (CHAP)!
  • VN Klátová Nová Ves je tiež s účelom CHAP, na tomto revíry možu loviť na základe dohody členovia SRZ MO TO a členovia SRZ MsO PE s platným kaprovým povolením!
  • Posledná novinka je, že revír VN Malé Bedzany je vo zväzovom kaprovom povolení.
  webmaster
02.01.2020

Od 01.01.2020 platí na našich lovných kaprových revíroch najväčšia lovná miera kapra rybničného 65 cmzubáča veľkoústeho 70 cm t.j. loviaci si môže privlastniť max. 65 cm kapra (66 a viac musí pustiť) a 70 cm zubáča (71 a viac musí pustiť). Na všetkých našich kaprových revíroch musí mať loviaci povinne rybársku podložku.

  webmaster
24.12.2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
03.12.2019

Miestny rybársky poriadok pre rybolov v revíroch SRZ MO Topoľčany platný od 1. januára 2020 je k dispozícii na stiahnutie.

  webmaster
03.12.2019

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2020 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
18.11.2019

Ďakujem všetkým aktívnym účastníkom výlovu na VN Krtovce v dňoch 25. a 26.10.2019. Osobitne ďakujem dobrovoľným hasičom z Nitrianskej Blatnice p. Ficovi a p. Sulkovi. Tiež chcem poďakovať tým našim rybárom, ktorí sa výlovu nezúčastnili - aspoň nezavadzali. Zaujímavé je, že v sobotu bolo menej ľudí, ktorí makali ako v piatok!!!
Predseda SRZ MO Topoľčany.

  predseda
14.11.2019

Od 15.11.2019 je povolený lov rýb na všetkých revíroch MOSRZ Topoľčany okrem revíru VN Duchonka, kde naďalej trvá mimoriadna udalosť a preto na tomto lovnom revíry stále platí všeobecný zákaz lovu rýb a ich privlastňovanie.

  webmaster
28.10.2019

Do galérie násad a výlovov pribudli fotografie z výlovu rýb na VN Krtovce, ktorých autorom je Miroslav Kubeš.

  webmaster
21.10.2019

V dňoch 25. a 26.10.2019 sa uskutoční výlov rýb na VN Krtovce. Tí naši rybári, ktorí si potrebujú odpracovať brigádnické hodiny a môžu pomôcť pri samotnom výlove sú vítaní o 07:00 hod. v piatok 25.10.2019 a v sobotu 26.10.2019.

Vylovené ryby budú nasadené do našich lovných revírov, kde od 25.10.2019 do 14.11.2019 bude všeobecný zákaz lovu rýb v zmysle platnej rybárskej legislatívy.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu! PETROV ZDAR!

Výbor SRZ MO Topoľčany

  webmaster
21.09.2019

Na základe laboratórnych vyšetrení (z 05.08.2019) výbor SRZ MO Topoľčany aj naďalej neodporúča konzumovať ulovené ryby na revíry rieka Nitra č. 4. Bližšie informácie nájdete v ozname výboru SRZ Topoľčany.

  webmaster
12.09.2019

Výbor SRZ MO Topoľčany pozýva všetkých svojich členov na mimoriadnu členskú schôdzu v zmysle platných STANOV SRZ, ktorá bude v Dome kultúry Topoľčany dňa 29.09.2019 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia od 08:00 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program mimoriadnej členskej schôdze

1) Otvorenie.

2) Voľba pracovného predsedníctva.

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná).

4) Správa – zdôvodnenie konania mimoriadnej členskej schôdze.

5) Voľba 2 delegátov na Mimoriadny Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti

delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ.

6) Návrh na uznesenie.

7) Záver.


Výbor SRZ MO Topoľčany
  webmaster
30.08.2019

Na VN Duchonka je od 02.09.2019 (pondelok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb počas mimoriadnej udalosti podľa § 2 ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve... v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p.

Výbor MO SRZ Topoľčany
  webmaster
28.08.2019

Revír č. 2-4710-1-1, VN Duchonka - dňom 26.08.2019 sa začalo postupné vypúšťanie VN z dôvodu opravy prepadu a priesakov hrádze na výšku hladiny 265 m. n. m.

Podľa § 2, ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve... v znení neskorších predpisov bude zákaz loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti pravdepodobne od 02.09.2019 alebo od 05.09.2019 (podľa výšky hladiny) až do napustenia VN Duchonka v zmysle platného manipulačného poriadku na túto VN. O presnom dátume všeobecného zákazu lovu rýb budeme včas informovať.

Výbor MO SRZ Topoľčany
  webmaster
06.07.2019Do galérie boli pridané fotografie: Ďakujem pánovi Kubešovi, ktorý aj v tomto roku prispel svojimi fotografiami do galérie.
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »