Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2020 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 609248
Pondelok, 28. septembra 2020 » Dňa 27.09.2020 o 08:30h sa v Dome kultúry Topoľčany uskutoční členská schôdza. Aktualizované: 7. septembra 2020

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
01.03.2019

Od 1.1.2019 sa rybári pri výkone rybárskeho práva riadia novými predpismi - Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z.Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018. Práve z tohto dôvodu je vydaný pracovný materiál s výberom najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou.

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame dôsledné naštudovanie kompletného znenia Zákona č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

  webmaster
16.02.2019

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb (+ vysvetlivky) (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktoré spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR je k dispozícii v menu Zákony / vyhláška o rybárstve.

  webmaster
13.02.2019
  webmaster
28.01.2019

Komentár k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR je k dispozícii v menu Zákony / vyhláška o rybárstve.

Aktualizované sú aj tieto časti:
  webmaster
21.12.2018

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
01.12.2018

Spoločný rybársky poriadok pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, Lipňového zväzového povolenia a Zvláštneho povolenia na lov rýb platný od 1. januára 2019 je k dispozícii na stiahnutie v časti Poriadky / spoločný.

  webmaster
30.11.2018

Dňa 26.11.2018 bola na revír VN Duchonka dodaná lovná násada lieňa a preto je na tomto revíry zákaz lovu násady lieňa od 26.11.2018 do 09.12.2018. Informácia o zákaze lovu je samozrejme uvedená aj na dodatkových tabuliach na tomto revíry. Avšak z poslednej skúsenosti rybárskej stráže ani jeden opýtaný rybár na VN Duchonka o zákaze lovu lieňa nevedel. Chceli by sme preto zdôrazniť, že vždy po príchode k revíru je potrebné sa oboznámiť s obsahom informačných tabúľ, aby sa nestavalo, že nevedomosťou porušujete zákaz lovu rýb na danom revíry.

  predseda
28.11.2018

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2019 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
28.11.2018

Nakoľko došlo k nedorozumeniu a to, že na dodatkových tabuliach je na VN Nemečky a VN Tesáre zákaz lovu kapra do 01.12.2018 a na našej stránke je lov povolený od 01.12.2018, - výbor hlasovaním rozhodol, že povoľuje lov kapra na menovaných VN od 01.12.2018, čiže zákaz lovu bude do 30.11.2018!

V dňoch 23. až 25.11.2018 bol XII. SNEM SRZ, na ktorom boli odsúhlasené NOVÉ STANOVY SRZ, nové smery činnosti SRZ a boli zvolení noví členovia RADY SRZ ako aj nový prezident SRZ p. Emanuel Seeman a nový tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor.

  predseda
02.11.2018

Výbor SRZ MO Topoľčany ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali pri ochrane našich lovných a chovných revírov, za finančnú aj materiálnu pomoc pri vyhodnotení rybárskych pretekov a rovnako tak za úspešné rybárske preteky v roku 2018. Bližšie informácie sú uvedené v liste - POĎAKOVANIE.

  webmaster
29.10.2018

Zmena dátumu násady lovných kaprov do revírov VN Nemečky a VN Tesáre!
Dňa 2.11.2018 (t.j. piatok) budú dodané násady do VN Nemečky a VN Tesáre. Lov rýb bude povolený od 1.12.2018.

  webmaster
25.10.2018

Dňa 29.10.2018 v pondelok budú vyvezené násady lovných kaprov do všetkých ramien (Zátišie, Chrabrany, Dvorany nad Nitrou, Oponice) a VN Malé Bedzany a Duchonka. Zákaz lovu násad je od 29.10.2018 do 27.11.2018. Na VN Nemečky a VN Tesáre budú násady dodané dňa 05.11.2018. Na všetkých revíroch budú vyvesené dodatkové tabule o nasadených rybách a dobe ich hájenia.

  webmaster
17.10.2018

Na základe laboratórnych vyšetrení ulovených rýb na rieke Nitra, SRZ MO Topoľčany naďalej neodporúča konzumovať ulovené ryby na revíry Nitra č. 4. Bližšie informácie sú v ozname.

  webmaster
22.05.2018

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2018) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
08.05.2018Do galérie boli pridané fotografie:
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »