Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2020 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 609264
Pondelok, 28. septembra 2020 » Dňa 27.09.2020 o 08:30h sa v Dome kultúry Topoľčany uskutoční členská schôdza. Aktualizované: 7. septembra 2020

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
23.07.2012
  • Preteky LRÚ podľa pravidiel CIPS Memoriál Štefana Kurucza st. sa uskutočnia dňa 25.08.2012 t.j. v sobotu na rieke Nitra v úseku za obcou Oponice doprava (pred OR Oponice tzv. Florida). Štartovné je 5 €. Poradie prihlásených je zároveň poradím losovania postov.
  • Deti do 15. rokov sa môžu prihlásiť do detského krúžku Športové rybárstvo, ktorý bude od septembra 2012 v Centre voľného času, u pána Kubaláka č.t. 0907 795 037, ten dá záujemcom žiadosti a tieto musia podpísať rodičia. Krúžok je bezplatný.
  webmaster
27.06.2012
  webmaster
22.06.2012

Do galérie úlovkov boli pridané nové fotky úlovkov na našich revíroch.

  webmaster
09.06.2012

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2012) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
20.04.2012

Na revíry Chotina (2-0251-4-1) 100m nad a 100m pod ohradené rybníky na Kulháni (majiteľ Ing. Mikuš) bude obmedzený lov pstruhov. Majitelia pstruhových povolení by preto mali obchádzať uvedenú lokalitu.

  webmaster
26.03.2012

Fotografie z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 18.3.2012 v Dome kultúry v Topoľčanoch sa nachádzajú v menu Galéria / výročných schôdzí.

  webmaster
17.03.2012

Evidencia ulovených rýb za rok 2011 na vodách našej organizácie je k dispozícii v menu Evidencie/úlovkov.

  webmaster
13.03.2012Novinky na stránke:
  webmaster
07.03.2012

Do galérie násad a výlovov pribudli fotky z výlovu na VN Krtovce v roku 2011.

  webmaster
06.03.2012

V galérii úlovkov môžete hlasovať resp. hodnotiť jednotlivé úlovky bodmi (hviezdičkami) od 1 po 10. Najvyššie hodnotenie je teda 10 hviezdičiek. Hlasovať je možné pri každom úlovku len raz.

  webmaster
03.03.2012

Dňa 18.03.2012 o 9:00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 hod. do 8:50 hod. Povinne priniesť členský preukaz na VČS.

  webmaster
12.02.2012

Do galérie boli pridané fotografie zo štvrtého rybárskeho plesu, ktorý sa uskutočnil 20.1.2012 v Dome kultúry Topoľčany.

  webmaster
03.02.2012

Každú sobotu bude brigáda na revíroch (odstraňovanie prebytočných kríkov a konárov stromov okolo revírov). Prvá brigáda je 4.2.2012 (v sobotu) od 8:00 hod na VN Nemečky. Prihlásiť sa môžu u p. Krála č.t. 0904 827 758.

  webmaster
01.01.2012

Dňa 27. decembra 2011 v čase 21:16:22 bola uskutočnená 100000 návšteva našej webovej stránky. Uvedenú návštevnosť stránka dosiahla za obdobie 6 rokov a 54 dní, keďže jej prvé sprístupnenie na internete bolo 4. novembra 2005.

Verím, že stránka bude svojim obsahom aj naďalej zaujímavou nielen pre našich členov rybárskej organizácie a jej návštevnosť každým rokom bude stúpať.

  webmaster
24.12.2011
  • Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2012 sú aktualizované v menu Informácie / povolenky.
  • Od 1. januára 2012 je platný nový miestny rybársky poriadok pre rybolov v revíroch MO SRZ Topoľčany. Nachádza sa v menu Poriadky / miestny, odkiaľ je možné si ho stiahnuť.
  • Pre rok 2012 boli aktualizované: Zväzový rybársky poriadokporiadok pre držiteľov Zvláštneho povolenia na rybolov.
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »