Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700663
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
23.10.2014

Jesenné zarybnenie na našich revíroch bude vykonané v dňoch po 27.10.2014, presný dátum bude uvedený na tabuliach príslušných revírov a vo vývesnej skrinke na rybárskom dome. Lov rýb bude povolený dňom 17.11.2014.

  webmaster
17.10.2014

Dňa 18.10.2014 bude vykonané jesenné zarybnenie na revíroch VN Tesáre, VN Nemečky a VN Duchonka. Ostatné revíry budú zarybnené o týždeň t.j. 25.10. Násada bude kapor K3 a Šťuka severná. Bližšie informácie nájdete vo vývesnej skrinke na RD a na informačných tabuliach každého revíru.

  webmaster
30.07.2014

Dňa 2. augusta 2014 (t.j. v sobotu) sa uskutoční na VN Duchonka brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 7:00h na hrádzi. V rámci brigády sa bude zbierať odpad, preto je vhodné si priniesť rukavice. Bližšie informácie na tel. č. 0908 126 726 (p. Ondruš).

  webmaster
08.04.2014
  webmaster
29.03.2014

Výbor SRZ MO Topoľčany Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční dňa 13.4.2014 o 9:00h v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00h do 8:50h. Povinne priniesť členský preukaz na VČS.

PROGRAM:

 • Otvorenie
 • Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná)
 • Správa o činnosti SRZ MO za rok 2013
 • Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2013
 • Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2014
 • Správa kontrolnej komisie za rok 2013
 • Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2014
 • Voľba členov výboru SRZ MO a KK SRZ MO pre volebné obdobie rokov 2014-2018, voľba dvoch delegátov na Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver
  webmaster
11.02.2014

Do galérie boli pridané fotografie zo šiesteho rybárskeho plesu, ktorý sa uskutočnil 31.1.2014 v Dome kultúry Topoľčany.

  webmaster
11.01.2014

Aktualizované rybárske poriadky platné od 1. januára 2014:

  webmaster
05.01.2014

Aktualizovaný miestny rybársky poriadok MO SRZ Topoľčany platný od 1. januára 2014.

  webmaster
23.12.2013

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2014 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam). Zoznam členov, ktorí nedostali e-mail s obežníkom z dôvodu chybnej alebo neexistujúcej emailovej adresy, prípadne plnej emailovej schránky bude uvedený v diskusnom fóre.

  webmaster
23.12.2013

Dňa 31.1.2014 sa uskutoční šiesty rybársky ples v Dome kultúry Topoľčany. Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na odkaz: plagát

  webmaster
23.12.2013

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v Novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
16.11.2013

Informácie o množstve vylovených rýb a fotografie z výlovu na VN Krtovce (18.10. a 19.10.2013) sú k dispozícii v menu Galéria / násad a výlovov.

  webmaster
20.10.2013

Od 18.10. je všeobecný zákaz lovu rýb na všetkých lovných revíroch okrem OR Ludanice a rieky Nitra. Lov rýb je na všetkých revíroch povolený dňom 16.11.

  webmaster
11.10.2013

Do galérie boli pridané fotografie z piateho rybárskeho plesu, ktorý sa uskutočnil 25.1.2013 v Dome kultúry v Topoľčanoch.

  webmaster
02.10.2013

Dňa 5. októbra 2013 (t.j. v sobotu) sa uskutoční na VN Duchonka brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 8:00h na hrádzi. V rámci brigády sa bude zbierať odpad, preto je vhodné si priniesť rukavice. Bližšie informácie na tel. č. 0908 126 726 (p. Ondruš).

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »