Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2019 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 518780
Piatok, 23. augusta 2019   Aktualizované: 23. júla 2019

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
28.05.2011

Doplnené vyhodnotenie pretekov v LRU za rok 2011 - kategória dospelí a deti do 14 rokov (v menu Evidencie / Pretekov).

  webmaster
16.04.2011Evidencia ulovených rýb za rok 2010 na vodách našej organizácie je k dispozícii v menu Evidencie/úlovkov.
  webmaster
28.03.2011Darovanie 2% z dane
Údaje prijímateľa: Slovenský rybársky zväz – Rada, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, Občianske združenie, IČO: 00178209
Ak nejaká osoba (fyzická alebo právnická) uvedie tieto údaje v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení a doručí nám fotokópie týchto dokladov, môže naša organizácia požiadať SRZ - Radu o pridelenie podielovej dane v sume na akú budeme vedieť doložiť fotokópie dokladov o jej poskytnutí SRZ - Rade. Na web stránke SRZ - Rada Žilina (odkaz) je uvedená Smernica o použití podielov zaplatených daní, podľa ktorej sa postupuje a je tam aj na aký účel sa tieto peniaze môžu použiť.
  webmaster
18.03.2011Novinky na stránke:
  webmaster
24.02.2011Aktualizované rybárske poriadky pre rok 2011:
  webmaster
23.02.2011

Dňa 20.03.2011 o 9:00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 hod. do 8:50 hod. Bližšie informácie sú k dispozícii v pdf forme v menu: Informácie / obežníky.

Pozvánka na VČS bola odoslaná všetkým registrovaným členom na e-mailovú adresu (registrácia: Informácie / obežníky).

  webmaster
27.01.2011

Do galérie revírov pribudli nové zimné fotografieVN Nemečky od p. Petruša.

  webmaster
26.01.2011

Fotografie z tretieho plesu rybárov sú k dispozícii v menu Galéria / rybárskych plesov.

  webmaster
24.01.2011Ďalšie termíny na zaplatenie členskej známky a zakúpenie si povolenia:
 • 12.02.2011 od 08:00 do 12:00 hod.
 • 26.02.2011 od 08:00 do 12:00 hod.
 • 12.03.2011 od 08:00 do 12:00 hod.
 • 26.03.2011 od 08:00 do 12:00 hod.
 • 31.03.2011 od 15:00 do 18:00 hod.

Dňa 20.03.2011 o 9:00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia bude v čase od 8:00 hod. do 8:50 hod.

  webmaster
14.01.2011

Tretí ples rybárov už o týždeň dňa 21.01.2011 v piatok v Dome kultúry, cena 20 € na osobu, v cene sú:

 • dve večere - prvá večera možnosť výberu bravčový rezeň alebo kapor, druhá večera výborný guľáš z diviny na ochutnávku aj halászlé,
 • 1 l vína z Topoľčianok na 2 osoby, káva, výborná hudba a bohatá tombola.
Objednávky vybavuje p. Peter Martonka na č. tel.: 0907 233 006 a 0944 152 397.
Dokážeme sa aj zabaviť!

  webmaster
03.01.2011

Záujemcovia o členstvo v našej miestnej rybárskej organizácii si môžu stiahnuť prihlášku za člena SRZ - MO Topoľčany v menu Informácie / Výbor / Prihláška...

  webmaster
08.12.2010
 • Dňa 21.1.2011 sa uskutoční tretí rybársky ples v Dome kultúry Topoľčany. Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na odkaz: plagát
 • Do galérie násad a výlovov pribudli fotky z násady do VN Tesáre a VN Krtovce
  webmaster
26.11.2010

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2011 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
02.11.2010

Dňa 02.11.2010 boli nasadené do všetkých ramien násady kaprov (K3 aj K2), preto na ramenách platí zákaz lovu kapra od 02.11.2010 do 1.12.2010. Lov kaprov je povolený od 02.12.2010.


Upozornenie:

Loviaci rybár si môže v čase lovu po násadách do 31.12.2010 a v novom roku do 14.03.2011 privlastniť max. 5 ks kapra (aj v starom roku aj v novom roku) a  pri dennej vychádzke si môže ponechať 1 ks kapra v zmysle Uznesenia z Výročnej členskej schôdze z marca 2010, ktoré bolo odsúhlasené účastníkmi – rybármi VČS. Ostatné úlovky sú bez obmedzenia v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

  webmaster
25.10.2010
 • Dňa 25.10.2010 bola daná násada lovných kaprov do VN Nemečky a VN Tesáre. Na týchto revíroch platí zákaz lovu kapra od 25.10.2010 do 23.11.2010. Lov kapra bude povolený od 24.11.2010.
 • Do VN Malé Bedzany sa násada lovných kaprov dáva 26.10.2010, preto na tomto revíry platí zákaz lovu kapra od 26.10.2010 do 24.11.2010. Lov kapra bude povolený od 25.11.2010.
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »