Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 678591
Pondelok, 10. mája 2021   Aktualizované: 29. apríla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
02.06.2015

K blížiacemu sa jubilejnému 70-tému výročiu vzniku našej rybárskej organizácie (budúci rok 2016) bola pánom Walterom Rendekom zložená rybárska pesnička pre členov MOSRZ Topoľčany. Pieseň ma názov: Rybári z Topoľčian.

  webmaster
02.06.2015

Preteky v LRU - Memoriál Štefana Kurucza st. VIII. ročník podľa pravidiel CIPS - plávaná budú odložené o 3 týždne, t.j. na deň 27. júna 2015. Miesto a čas pretekov zostávajú nezmenené.

  webmaster
11.03.2015
  webmaster
27.01.2015

Siedmy rybársky ples, ktorý sa mal uskutočniť 30.1.2015 v Dome kultúry Topoľčany je ZRUŠENÝ z dôvodu nízkeho počtu predaných vstupeniek.

  webmaster
13.01.2015

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2014) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
06.01.2015

Dňa 30.1.2015 sa uskutoční siedmy rybársky ples v Dome kultúry Topoľčany. Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na odkaz: plagát.

  webmaster
22.12.2014

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v Novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
28.11.2014

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2015 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
11.11.2014

Dňa 17.11.2014 t.j. v pondelok je povolený lov rýb na všetkých lovných revíroch SRZ MO Topoľčany vrátane revíru VN Duchonka.

  webmaster
26.10.2014

Na revíroch VN Nemečky, VN Tesáre a VN Duchonka platí od 18.10.2014 všeobecný zákaz lovu, nakoľko tieto revíry boli zarybnené lovným kaprom a lovnou šťukou.

  webmaster
23.10.2014

Jesenné zarybnenie na našich revíroch bude vykonané v dňoch po 27.10.2014, presný dátum bude uvedený na tabuliach príslušných revírov a vo vývesnej skrinke na rybárskom dome. Lov rýb bude povolený dňom 17.11.2014.

  webmaster
17.10.2014

Dňa 18.10.2014 bude vykonané jesenné zarybnenie na revíroch VN Tesáre, VN Nemečky a VN Duchonka. Ostatné revíry budú zarybnené o týždeň t.j. 25.10. Násada bude kapor K3 a Šťuka severná. Bližšie informácie nájdete vo vývesnej skrinke na RD a na informačných tabuliach každého revíru.

  webmaster
30.07.2014

Dňa 2. augusta 2014 (t.j. v sobotu) sa uskutoční na VN Duchonka brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 7:00h na hrádzi. V rámci brigády sa bude zbierať odpad, preto je vhodné si priniesť rukavice. Bližšie informácie na tel. č. 0908 126 726 (p. Ondruš).

  webmaster
08.04.2014
  webmaster
29.03.2014

Výbor SRZ MO Topoľčany Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční dňa 13.4.2014 o 9:00h v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00h do 8:50h. Povinne priniesť členský preukaz na VČS.

PROGRAM:

 • Otvorenie
 • Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná)
 • Správa o činnosti SRZ MO za rok 2013
 • Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2013
 • Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2014
 • Správa kontrolnej komisie za rok 2013
 • Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2014
 • Voľba členov výboru SRZ MO a KK SRZ MO pre volebné obdobie rokov 2014-2018, voľba dvoch delegátov na Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »