Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2020 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 609255
Pondelok, 28. septembra 2020 » Dňa 27.09.2020 o 08:30h sa v Dome kultúry Topoľčany uskutoční členská schôdza. Aktualizované: 7. septembra 2020

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
17.04.2018

Dňa 21.04. o 07:00 hod v sobotu začne výlov na VN Horné Štitáre. Chceme požiadať vodičov, aby svoje autá zaparkovali na hornej ceste smerom k Bodoku. Ďakujeme za pochopenie.

  webmaster
02.04.2018

Výbor SRZ MO v Topoľčanoch Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční dňa 15.04.2018 o 8:30 hod. v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 hod. do 8:30 hod. Povinne priniesť členský preukaz na VČS.

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná)

4. Kontrola plnenia uznesenia

5. Správa o činnosti SRZ MO za rok 2017

6. Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2017

7. Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2018

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2017

9. Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2018

10. Voľba členov výboru SRZ MO a KK SRZ MO pre volebné obdobie rokov 2018-2021, voľba 2 delegátov na Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ,

11. Návrh Stanov SRZ

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

  webmaster
22.02.2018
  webmaster
12.02.2018

Oznam o voľbách do výboru SRZ MO Topoľčany a školení hospodárov.

  webmaster
06.02.2018

Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva je možné podporiť elektronickou formou na webovej stránke zarybarstvo.sk.

  webmaster
05.02.2018
  webmaster
24.01.2018
  webmaster
18.01.2018Aktuálne informácie o problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve:
  webmaster
23.12.2017

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
23.12.2017Aktuálne informácie o prerokovaní pripomienok k návrhu zákona o rybárstve:
  webmaster
26.11.2017

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2018 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
20.11.2017

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nasledujúceho linku: http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripomienky-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/

  webmaster
15.11.2017

Od 19.11.2017 (nedeľa) je povolený lov rýb na všetkých revíroch SRZ MO Topoľčany - vrátane VN Duchonka.

  webmaster
28.10.2017Aktuálne informácie o problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve:
  webmaster
21.10.2017

Dnešným dňom, t. j. 21. októbra 2017 sa ruší zákaz lovu šťuky a zubáča na našich revíroch.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »